top of page

Bondye nou an gran!

You should come and see why for yourself...

Ki moun nou ye

Asanble Levanjil konplè kanpe kòm yon limyè nan Miami, FL.

Yon kominote lafwa ki anrasinen nan lanmou Bondye, nou kwè adorasyon pa sèlman jwenn nan lapriyè, se yon bagay ki eksprime nan tout sa n ap fè! Filozofi nou an pwofondman anrasinen nan sèl liv gid lavi a, Sent Ekriti yo.

Vini ansanm ak nou pou w fè eksperyans grandè Bondye pou tèt ou.

Yon fanm ak je fèmen, men leve nan gwo adorasyon.
Welcome

Levanjil konplè asanble jistis nan Jezikri

3901 NW 2nd AVE Miami, FL 33127

(305)778-2567 • (786)344-4006

Dimanch

Mèkredi

Vandredi

10AM

7:30PM

8:00PM

Ap viv sou:

  • Facebook
  • Youtube

Vin jwenn nou

bottom of page