top of page

BAY

"14 Men, kiyès mwen ye, ak kisa pèp mwen an ye, pou nou ta ka ofri konsa volonte konsa jan kalite sa a?

-1 Kronik 29:14

Kontribisyon w fè yon diferans

Misyon FGA Miami se senp: edike ak otorize ak pawòl Kris la. Li te pèmèt nou rive jwenn moun ak chanje lavi soti nan tout kalite lavi, soti nan tout mond lan.

,

Pou kontinye misyon vital sa a, avèk imilite nou mande sipò w. Nou mande pou w konsidere fè yon kontribisyon jenere dediktib nan taks nan FGA Miami. Avèk priyè w ak sipò w, nou ka kontinye tounen yon resous nan monn nou an.

Lè w bay FGA Miami...

FON KONDISYON

Li pral nan direksyon pou nou kenbe kay legliz nou an kanpe ak bèl.

KOMINOTE

It will go towards our local community work.

TRAVAY ENTERNASYONAL

Li ale nan direksyon misyon entènasyonal nou yo atravè Ayiti.

Fason pou bay

Mail a check

Poste don ou a bay:

Levanjil konplè asanble jistis

3901 NW 2nd Ave

Miami, FL 33127

Dijital

Yo aksepte kat kredi.

An pèson

Kanpe nan legliz la pou w depoze don ou!

bottom of page