top of page
FGA 40th annniversary

41

Ane nan

Lajistis

Join nou nan selebre anivèsè nou an epi bati yon avni ki chita sou gras Bondye.

Ki moun nou ye

Asanble Levanjil konplè kanpe kòm yon limyè nan Miami, FL.

Yon kominote lafwa ki anrasinen nan lanmou Bondye, nou kwè adorasyon pa sèlman jwenn nan lapriyè, se yon bagay ki eksprime nan tout sa n ap fè! Filozofi nou an byen anrasinen nan sèl liv gid lavi a, Sent ekriti Bondye yo.

Vini ansanm ak nou pou fè eksperyans poukisa Bondye nou an gran.

Yon fanm ak je fèmen, men leve nan gwo adorasyon.
Welcome

Travay nou yo

Join nou pou sèvis adorasyon anlèvman kote nou rankontre prezans Bondye ansanm. Eksperyans lwanj sensè, mesaj enspire, ak yon kominote akeyan.

Adore, kèlkeswa kote w ye

Join nou chak dimanch a 10 pou sèvis an pèsòn nou yo, kote nou ka adore ansanm kòm yon fanmi legliz ak nan lanmou Bondye.

Ou pa ka fè li an pèsòn? Pa enkyete w, Ou ka toujou fè pati sèvis nou yo lè w branche sou entènèt atravè paj Facebook nou an oswa chanèl YouTube!

Gade kounye a:

  • Facebook
  • YouTube

Join The FGA Miami Mailing List

Thanks for subscribing!

“Nan tout sa m te fè, mwen te montre w ke nan kalite travay di sa a nou dwe ede moun ki fèb yo, sonje pawòl Senyè Jezi a li menm te di: ‘Li gen plis benediksyon pou bay pase pou resevwa’.”

Travay 20:35

bottom of page