top of page

FGA MIAMI LIVE

Kit ou se yon manm regilye nan fanmi legliz nou an oswa yon vizitè premye fwa, nou kontan pou w vin jwenn nou sou Entènèt!

SERVICE TIME

Dimanch

10:00 am & 7:30 pm

Mèkredi

7:30 pm

Fridays

8:00 pm

KONEKTE AK NOU

Sipòte ministè nou an

Kontribisyon w yo ede nou kontinye gaye lafwa, lanmou ak espwa nan kominote nou an. Chak don fè yon diferans nan lavi moun n ap sèvi yo.

Mèsi pou jenewozite ou."

MESAJ PWOPRIYETE

Nou pa viv? Pa gen pwoblèm - Plonje pi fon nan Pawòl la ak prèch prezante nou yo!

Eksplore mesaj pastè nou yo ak oratè envite nou yo ki depale verite biblik yo epi ki bay enfòmasyon pratik pou lavi chak jou.

bottom of page