top of page

EVÈNMAN

"Paske, kote de oswa twa sanble nan non mwen, se la mwen nan mitan yo."

-MATYE 18:20

ORAN SÈVIS

Wednesday Night Service

Sèvis Vandredi swa

Sèvis Dimanch

7:30 PM

8:00 PM

10 AM & 7:30 PM

EVENTS CALENDAR

WORSHIP NIGHTS

Selebrasyon 41yèm anivèsè FGA Miami

Ras la pou renesans pèfeksyon an

2024 KWAZAD JENÈS

DÈNYE DIMANCH CHAK MWA - 7:30 PM

7-11 FEVRIYE 2024

21-27 ME 2023

JIYÈ 2024 - DAT TBA

PAST EVENTS

summitflyer.png
bottom of page